פריט מספר 1. ספר הישר עם הקדשה מאת הרב חיים בנימין יאדלר זצ"ל – ורשה, תרפ"ח
"ספר הישר, הוא ספר כולל כמה ספרים ומדרשי חז"ל על חמישה חומשי תורה... יהושע שופטים". דפוס א' כהנא. וורשה, תרפ"ח.
ספר הישר נכתב בימי הביניים, ולא נודע מי חיברו. הוא מספר את ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת האבות ועד תקופת השופטים.
בפתח הספר הקדשה בכתב מרובע ונאה, בכתב ידו של הגאון הרב רפאל חיים בנימין אפרים גולדברג ידלר זצ"ל, ר"מ בתלמוד תורה 'עץ חיים' בירושלים, לתלמידו "היקר המצוין" יצחק שפירא, אשר למד אצלו בחדר בסניף של עץ חיים בשכונת 'מחנה יהודה', אשר נקרא אז: מרכז ב' (הסניף הראשי היה בעיר העתיקה).
הרב חיים בנימין ידלר היה בנו של הגאון הרב יצחק זאב ידלר זצ"ל, מגדולי צדיקי ירושלים דאז, ואחיו של המגיד הירושלמי המפורסם רבי בן ציון ידלר זצ"ל.
מצב טוב. שתי מילים מנוסח ההקדשה מחוקות.
פתיחה: 30$
 
Jerusalem of Gold Ltd.           Office: +972-2-5877771
FacebookGoogle+Twitter