פרט מספר 2. על גאולת ישראל – חוברת פלאית על הגאולה
על גאולת ישראל, הערכה ואומדנה על שבעה סימנים שבספר דניאל מאת רפאל אברהם שלם המכונה רא"ש, תושב שכונת אחוה בירושלים. ירושלים, תש"ח. דפוס ארץ ישראל, ירושלים.
המחבר היה דמות מיוחדת ומסקרנת בישוב היהודי של אותם ימים. נולד ב-1888. מראשוני העולים מסלוניקי בדורו. אמן בחסד, אשר לימד בבצלאל בשנות העשרה של המאה ה-20... למד כנער ב'תורה ומלאכה', באליאנס. עבד כמהנדס, והכין תוכניות אדריכליות של בית המקדש השלישי (נדפסו בשנת תשכ"ז). היה 'משגיח' בבצלאל כעשר שנים רצופות. בין היתר עיצב ליטוגרפיות, וכן עבודות אומנות ייחודיות במתכת.
הרא"ש חיבר מספר ספרים מעניינים, בהם החוברת שלפנינו, אשר נכתבה בערב חנוכה תש"ח. המחבר מספר כי כתיבתה הייתה בעקבות "הצרות הגדולות ואת הניסים והנפלאות שקרו בזמננו בינותי בדברי הנביאים".
בחוברת זו עורך המחבר חשבונות, על פי פסוקים בתנ"ך ונתונים היסטוריים, מהם יוצא כי בשנת תש"ח, 1880 שנה לחורבן בית המקדש השני, תתרחש הגאולה. ואכן בשנה זו קמה מדינת ישראל.
בשער החוברת כתב המחבר: "החוברת מוקדשת לבנין בית מדרש בחצר הצדיקים על מצבת הרמב"ם זיע"א בטבריא ת"ו". המבנה לא נבנה בסופו של דבר, ונעצר בשלב התוכניות.
20 עמ'.
מצב טוב מאוד.
פתיחה: 30$
 
Jerusalem of Gold Ltd.           Office: +972-2-5877771
FacebookGoogle+Twitter