פריט מספר  3. מעטפת יום ראשון של בול הלח"י, עם חתימת יצחק שמיר
. מעטפת יום ראשון של בול הלח"י, שעליה הודבק גם בול לזכרו של אברהם (יאיר) שטרן הי"ד, מפקד הלח"י. עם חתימה בכתב ידו של חבר מפקדת הלח"י, ראש הממשלה יצחק שמיר.
לאחר הירצחו של יאיר הי"ד, הוחלט בלח"י שלא יהיה עוד מפקד יחיד, ובמקום זאת הוקמה מפקדה.
יצחק שמיר היה חבר מפקדת הלח"י. לאחר קום המדינה היה מבכירי המוסד. רבות מהפעולות שפיקד עליהן, הן בלח"י הן במוסד, עדיין עלומות. כל ימיו נשאר נאמן לארץ ישראל ולשלמותה.
מצב טוב מאוד.
פתיחה - 30 $
 
Jerusalem of Gold Ltd.           Office: +972-2-5877771
FacebookGoogle+Twitter